Basisarts met affiniteit voor psychotische patiënten

Standplaats:
Veenendaal
Startdatum:
02.04.2018
Einddatum:
02.10.2018
Uren per week:
16

FACT Team Veenendaal is op zoek naar een:
Basisarts met affiniteit voor psychotische patiënten
met bereidbaarheid om buiten kantoortijden mee te draaien in de acute dienst.


Waar ga je werken?
Je gaat 16 uur werken voor het FACT team . Dit team werkt vanuit de locatie Veenendaal.
Daaraan gekoppeld is een contract voor 4 uur per week buiten kantoortijden voor de acute dienst. De acute dienst werkt vanuit de locatie in Ede.

De afdeling:
FACT (Flexible Assertive Community Treatment ) is een organisatiemodel voor de behandeling, begeleiding en rehabilitatie van mensen met ernstige psychiatrische aandoeningen in combinatie met problematiek op verschillende levensgebieden. Belangrijke kenmerken van FACT zijn een multidisciplinair zorgaanbod, actieve benadering in de leefomgeving van de cliënt, een gedeelde caseload en de mogelijkheid om de benodigde zorg tijdig op en af te schalen.

Het FACT psychose team Veenendaal richt zich met name op cliënten met een psychotische stoornis. De behandeling vindt plaats op basis van de vastgestelde zorgpaden en –modules in het Zorgprogramma Psychose en EPA.
Het FACT team is een multidisciplinair team. Teamleden zijn : psychiater, klinisch psycholoog, klinisch psycholoog in opleiding, SPVers , ambulant verpleegkundigen, trajectbegeleider en een PMTer.
Er zijn momenteel ruim 100 patienten in zorg, wonende in Veenendaal en Rhenen.

Het team werkt vanuit de locatie Veenendaal. Hier werken tevens een VIP team en 2 medewerkers basis GGZ.In mei gaan we verhuizen naar een ander pand.
Het team vormt een cluster met het FACT team Ede Wageningen en het VIP Veluwevallei team.

Wat ga je doen?
Je bent onderdeel van het team en werkt nauw samen met de psychiater. Concrete taken kunnen zijn:

  • Uitvoeren van intakes met  psychiater en SPV
  •  psychiatrisch onderzoek en indicatiestelling;
  • specifiek aandachtsgebied: somatische zorg. Bespreken somatische screeningen, overleg met huisartsen indien gewenst.
  • medicatiecontacten onder supervisie van psychiater
  • deelname aan en inbreng in MDO;
  • huisbezoeken bij crisissituaties met andere teamleden
  • overige taken, waaronder deelname aan en inbreng in intervisie, deskundigheidsbevordering van het team en dergelijke;
  • het verrichten van diensten buiten kantoortijden (achterwachtfunctie voor de 7x24-uursdienst.

< Ga terug naar het overzicht met alle opdrachten